MANŞET HABERLER
Bayır-Bucak Türkmen Varlığının Tarihî Temelleri
15 Temmuz Darbe Girişimiليلة القبض على الانقلابيين في تركيا
HAMA TÜRKMENLERİعشائر التركمان في سنجق حماه
BEYDİLİ (BEĞDİLİ) TÜRKMENLERİ قبيلة بي ديلي (بكديله)التركمانية الاوغورية
Dede Korkut hikayeleri الأوغوزنامة حكايات ده ده قورقوت
Yazar Faruk Mustafa Paşa الاديب والكاتب الاستاذ فاروق مصطفى باشا
Suriye'de Elbeyli Türkmenlerin Reisi BİLAL Bey .!
قبائل ايلبيلي التركمانية تاريخهم في الماضي
Avrupa'nın ilk Suriye Türkmen Derneği'nin kurultay konferansı
NAMIK MUSTAFA PAŞA Tel Abyad'daki İki Aarap Aşiret arasındaki Husumeti çözümü için Yola Çıkan Türkmen Oğlu.
ŞAİR ABUD ISMAYIL KANLIKOY KÖYÜ Halep
ŞAİR AHMET HALİL MUSTAFA PAŞA TAŞLİ HUYUK KÖYÜ Halep
Osmanlı Paşası ‏Türkmen Namık Mustafa Paşa ‏ve Bedevi Arap Kızı Sevdası
Türkmenlerinin Tarihi Nüfusuleri ve Yaşadığı Yerler , Selçuklu Melikliği Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkmen Aşiretlerin İskânı , Fransız Manda Dönemi.
Şiir ..Kara Ozan nerden gelir
OTURUP TEK TEK SAYDIM ORTADOĞU’DA 10 MİLYON TÜRKMEN VAR
جمهورية تركمنستان جنة الارض المنسية سحر وجمال
Avrupa’da Suriyeli Türkmenler İlk Dernek Kurdular Suriye Türkmen kültür ve yardımlaşma Derneği- Avrupa STKYDA
Avrupa’da İlk Suriye Türkleri Türkmenleri Derneği Alamnyada’da Kuruldu
SURİYE TÜRKMEN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-AVRUPA
Koronavirüsün şakası yok
Evde kal Evde Hayat Var
Sefer bizden Zafer Allah’ındır
BAYIR-BUCAK TÜRKMEN ÂŞIKLARINDAN
HOCALI KATLİAMI YOK BÖYLE BİR VAHŞET! ÇOCUĞUN DERİSİNİ SOYDULAR
Suriye'de Lübnan’da bebekler donarak ölüyor Kamplarda
Kış geldi Suriye'de çocuklar donarak ölmeye devam ediyor
الشاعر التركماني العظيم مختوم قولي ذاكرة ونبض ال&#
Bütün o Toprak Türklük kokuyor
Geçmişten Günümüze Elbeyli Türkmenleri
Cenupta Beğdili Türkmen Oymakları
‫ اينما وجد الجيش التركي حل الامن والسلام
yeni yıl 2020 Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması
Afrin'i Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu Suriye'nin stratejik kasabası Afrin'in, Mustafa Namık adlı bir Türkmen paşa tarafından kuruldu
Suriyeli Halep Türkmenleri
Suriye Türkmenlerİ
Suriye Halep Türkmenleri
Suriyeli Halep Türkmenleri
Nenelerimiz
Suriyeli Türkmenler
Doğu Türkistan’da Çin’in bitmeyen zulmü
Suriyeli Türkmenler

 

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı uygulamaları

Günümüzde ‘Doğu Türkistan’ olarak isimlendirilen bölge, aslında Büyük Türkistan’ın bir parçasıdır. Türklerin “ana yurdu” şeklinde tanımlanan coğrafya Çin ile hemhudûd olduğundan târih boyunca hâkimiyet mücadelesine sahne olmuştur.
‘Büyük Türkistan’ dediğimiz saha, batıda Hazar Denizi’nden, doğuda Altay ve Altın Dağları’na; güneyde ise Horasan ve Karakurum Dağları’ndan kuzeyde Ural Dağları ve Sibirya’ya kadar uzanmaktadır. Bu coğrafyanın doğusunda kalan kısım ise, Asya kıtasının tam ortasına tekâbül eder ki, bugün “Doğu Türkistan” dediğimiz saha tam da burasıdır. Güneyinde Pakistan, Hindistan, Keşmir ve Tibet, güneybatı ve batısında Afganistan, kuzeyinde Sibirya ve kuzeydoğusunda Çin ile Moğolistan yer alır.
Bu coğrafyada Uygur Türkleri yaşamaktadır ki, takriben otuz beş milyonluk bir nüfusları bulunmaktadır. Çinliler burayı ilk istilâ ettikleri 19. asrın sonlarında bölgeye “yeni toprak” mânâsında “Şin Jiang” demişlerdir. Bölgenin tarihî açıdan en mühim tarafı, İpek Yolu’nun kavşağı olmasındandır. Burada Türklerin ekseriyetini Uygurlar oluşturmakla birlikte, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatarlar da Uygurlarla beraber mevcûdiyetini muhâfaza eden diğer Türk unsurlarıdır.
Kaynakların verdikleri bilgiye göre Türk târihinin en eski devleti Hun İmparatorluğu’dur1 ve bu imparatorluk mezkûr topraklarda vücûd bulmuştur. Yani târih dediğimiz disiplin, insan şuûrunda yer etmeye başlamasından itibâren Türkler, bu coğrafyada zuhûr etmiştir. Bu devletin parçalanmasının ardından Hunların evlâtları olan Töles Boylar Birliği varlıklarını korumuş ve Göktürk ile Uygur Hakanlıkları’nı kurmuşlardır. Bugün Doğu Türkistan’daki Türk nüfûsunun neseben ataları olan Uygurlar, Bumin Kağan’ın 580 yılında kurduğu Göktürk Devleti’nin bünyesinde yer almışlardır.