MANŞET HABERLER
Сирийские туркмены
15 Temmuz Darbe Girişimiليلة القبض على الانقلابيين في تركيا
HAMA TÜRKMENLERİعشائر التركمان في سنجق حماه
BEYDİLİ (BEĞDİLİ) TÜRKMENLERİ قبيلة بي ديلي (بكديله)التركمانية الاوغورية
Dede Korkut hikayeleri الأوغوزنامة حكايات ده ده قورقوت
Yazar Faruk Mustafa Paşa الاديب والكاتب الاستاذ فاروق مصطفى باشا
Suriye'de Elbeyli Türkmenlerin Reisi BİLAL Bey .!
قبائل ايلبيلي التركمانية تاريخهم في الماضي
Avrupa'nın ilk Suriye Türkmen Derneği'nin kurultay konferansı
NAMIK MUSTAFA PAŞA Tel Abyad'daki İki Aarap Aşiret arasındaki Husumeti çözümü için Yola Çıkan Türkmen Oğlu.
ŞAİR ABUD ISMAYIL KANLIKOY KÖYÜ Halep
ŞAİR AHMET HALİL MUSTAFA PAŞA TAŞLİ HUYUK KÖYÜ Halep
Osmanlı Paşası ‏Türkmen Namık Mustafa Paşa ‏ve Bedevi Arap Kızı Sevdası
Türkmenlerinin Tarihi Nüfusuleri ve Yaşadığı Yerler , Selçuklu Melikliği Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkmen Aşiretlerin İskânı , Fransız Manda Dönemi.
Şiir ..Kara Ozan nerden gelir
OTURUP TEK TEK SAYDIM ORTADOĞU’DA 10 MİLYON TÜRKMEN VAR
جمهورية تركمنستان جنة الارض المنسية سحر وجمال
Avrupa’da Suriyeli Türkmenler İlk Dernek Kurdular Suriye Türkmen kültür ve yardımlaşma Derneği- Avrupa STKYDA
Avrupa’da İlk Suriye Türkleri Türkmenleri Derneği Alamnyada’da Kuruldu
SURİYE TÜRKMEN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-AVRUPA
Koronavirüsün şakası yok
Evde kal Evde Hayat Var
Sefer bizden Zafer Allah’ındır
BAYIR-BUCAK TÜRKMEN ÂŞIKLARINDAN
HOCALI KATLİAMI YOK BÖYLE BİR VAHŞET! ÇOCUĞUN DERİSİNİ SOYDULAR
Suriye'de Lübnan’da bebekler donarak ölüyor Kamplarda
Kış geldi Suriye'de çocuklar donarak ölmeye devam ediyor
الشاعر التركماني العظيم مختوم قولي ذاكرة ونبض ال&#
Bütün o Toprak Türklük kokuyor
Geçmişten Günümüze Elbeyli Türkmenleri
Cenupta Beğdili Türkmen Oymakları
‫ اينما وجد الجيش التركي حل الامن والسلام
yeni yıl 2020 Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
Doğu Türkistan’da Çin’in bitmeyen zulmü
Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması
Afrin'i Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu Suriye'nin stratejik kasabası Afrin'in, Mustafa Namık adlı bir Türkmen paşa tarafından kuruldu
Suriyeli Halep Türkmenleri
Suriye Türkmenlerİ
Suriye Halep Türkmenleri
Suriyeli Halep Türkmenleri
Nenelerimiz
Suriyeli Türkmenler
Bayır-Bucak Türkmen Varlığının Tarihî Temelleri
Suriyeli Türkmenler

Suriye’deki Bayır-Bucak Türkmen Bölgesinin Türk Varlığının Tarihî Temelleri

Suriye’deki Türk Varlığının Tarihî Temelleri En eski ve devamlı topluluklardan biri olan Türkler aşağı yukarı dört bin yıllık mazileri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmış büyük bir millettir. Orta Asya’daki anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türklerin dünyanın birçok yerinde bulunmalarının, hâkim millet olmalarının, söz sahibi olmalarının ve Türk kültürünü o bölgelere taşımalarının önünü açmıştır (Kafesoğlu, 2005: 41). Tarih boyunca dünyanın çok çeşitli bölgelerine göç etmiş ve göç ettikleri topraklara yerleşmiş olan Türklerin göç ettikleri tarihler birbirinden farklılık göstermektedir. Aynı bölgeye çok farklı tarihler içerisinde çeşitli nedenlerle göçlerin gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Göç edilen bölgeye göre kimilerinin zaman içerisinde benliklerini kaybetmiş olduğunu, kimilerinin ana dillerini kaybettiğini ama benliklerinin farkında olduğunu, kimilerinin ise hem benliklerinin farkında olduğunu hem de dillerini muhafaza ettiğini görmekteyiz. Tarih içerisinde Suriye’ye gerçekleşen Türk göçlerini incelediğimiz zaman göçlerin çok çeşitli zamanlarda birbirinden farklı sebeplerle gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Suriye Türklerinin bugünkü durumlarına bakıldığı zaman Suriye Türkleri dillerini ve benliklerini koruma ve farkındalık yönünden çeşitlilik arz etmektedir. Suriye’ye yerleşmiş olan Türkler bölgeye farklı zaman ve nedenlerle yerleşmiş olan Kıpçak Türkleri ve Oğuz Türkleridir. Tarihçilerin hemen hepsi Küçük Asya’ya Selçuklular ile birlikte gelen Türklerin Dokuz Oğuz olduklarını dile getirmektedir. Türkmenlik yerleşik hayatta yaşayan Sasanilerin İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara taktıkları bir ad olabilir (Güvenç, 1993: 103). 9. 10. Yüzyıllarda Türklerin Orta Asya’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya doğru göç ettiklerini görmekteyiz. Oğuzlar bu göçler sırasında bulundukları yerlerden daha güneye doğru göç ederek Orta Doğu’ya gelmişler ve burada Müslüman Devletlerle sınırdaş olmuşlardır. Oğuzlar bu şekilde İslamiyet’e girmeye başlamışlardır. Oğuzların İslamiyet’e girmelerinden önce de zaten Abbasi Halifeliği döneminde memluk ya da paralı askerlerin batıdaki paralı askerler grubuna alınmış olduklarını bilmekteyiz. Abbasi Halifeliğinin kuruluşundan itibaren özellikle orduda kullanılmak üzere Kıpçak Türkleri satın alınmış ve bir eğitim verilerek Abbasi Devleti’ne hizmet etmeleri sağlanmıştır. Abbasi Devleti’nde önemli bir yeri olan ve etkileri kuvvetlenen Türk birlikleri, önceleri İranlı unsurları dengelemek için getirilmeye başlanmıştır. Kısa zamanda sayıları 30.000’e ulaşan Türk birlikleri için halife Mu’tasım tarafından Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Samarra şehri kurularak onlara geniş iktalar tahsis edilmiştir. Bunların Arap ve Acemlerle evlenip karışarak bozulmamaları için özellikle Türk kızları getirtilip onlarla evlilikleri desteklenmiştir. Bu Türk birliklerinin komutası da sadece Türk Beylerine bırakılmıştır (Kopraman, 1989: 56). Böyle bir dönemin hemen sonrasında 960 yılında Oğuzlardan Selçuk Bey ve maiyetinin İslam’a girişi tamamlanmış ve tedrici olarak yaklaşık 200 bin kişi Müslüman olmuştur. Maveraünnehr bölgesindeki Müslümanlarca, Oğuz kavimlerinden İslam’ı kabul etmiş olan bu kesimlere onları eski dinlerinde devam eden etnik kardeşlerinden ayırmak için “Türkmen” adı verildi. Bu isimlendirme, Bir süre Oğuz ismi ile birlikte kullanılmış olsa da, XIII. Yüzyıl başlarına gelindiğinde artık tüm bölgelerde Oğuz isminin yerini almıştır (Dağ, 2010). Suriye’de ilk Türkmen yerleşmesinin daha çok Halep ve Lazkiye şehirleri ile bunların kuzeyindeki bölgede olmuş olduğunu görmekteyiz (Sevim, 1969: 563- 569). Ayrıca Şam, Humus, Tartus, Rakka’da; güney Suriye’de Suveyda, Kuneytra’da Daraa ve Nava bölgesi de dâhil olmak üzere diğer bölgelerde de çok sayıda bir Türk nüfusu vardır. 1063 yılında Türkmenler’in Suriye’yi fethinden itibaren, 1918 yılında Osmanlı-Türk kuvvetlerinin Halep’in kuzeyine çekilişlerine kadar; 900 yıla yakın bir müddet Suriye, Türk hâkimiyetinde kalmıştır. (Kafalı, 1973: 32-33). Kuneytra’da 11.yüzyılda Atsız zamanında gelip yerleştirilen ve bugün Kuneytra Safad ve Taberiye Gölü arasındaki bölgede yerleşik olan 40.000 civarında Colan(Golan) Türkmenleri de bulunmaktadır. Ayrıca, 93 Harbi (1877-1878) esnasında Kafkasya’nın Dağıstan ve Karaçay bölgelerinden getirilen Türkler de bu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Sayıları 100.000 kadardır. Fakat 1967 Arap-İsrail savaşından Suriye ordusu İsrail önünde dayanamayıp geri çekilince burada yaşayan Türkler yurtlarını modern İsrail ordularına karşı savunmaya çalışmışlardır. Neticede bir kısmı yurtlarını terk ederek Halep ve Şam’a gelerek yerleşmişlerdir. Bu bölge Suriye’nin Hama-Humus ve Tartus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında bulunan kısmıdır. Suriye’nin orta-batısı sayılabilecek bir bölgedir. Türkmenler genellikle Humus şehrinde yaşamaktadır. Fakat Hama şehrinde de önemli bir Türk-men topluluğu yaşamaktadır. Bu bölgedeki Türklerin büyük bir çoğunluğu Türkçeyi unutmuşlardır. Türkmenler bu bölgede orta sınırı teşkil ederler, sayılarının 2012’de 80 bin civarı olduğu tahmin edilebilir. (Kirişçioğlu, 2013: 17-18) Arap Baharı ve etkileriyle beraber uluslararası bir soruna dönüşen Suriye hakkında hem dünyada hem de Türkiye’de farklı açılardan araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalarda etnik ve mezhepsel yapı öne çıkarken neredeyse 1000 yıldan bugüne bölgede yaşayan Türkler ile ilgili literatürde yeterli çalışma mevcut değildir. Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nın %1 olarak belirlediği Türkmen nüfusu, Şam Büyükelçiliğimiz de aynı oranla 1983’te desteklemiştir. Mustafa Kafalı (1973) tarafından bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışmada Suriye’deki Türklerin nüfusu 500.000’den fazla ve Türkçe konuşanların sayısı da 300.000 civarında tespit edilmişken 1995 yılında Suriye’nin nüfusu 14.171.000 iken Türkçe konuşan ve tespit edilebilen Türk nüfusu 1.000.000 civarındadır ve çalışmada Türkçe konuşmayan Türkmenler dikkate alınmamıştır.DEVAM....http://suriyeturkmenleri.com/7-faaliyetlerimiz&catID=371