HALEP BÖLGESİ

Halep’e Bağlı Türkmen Koy ve Kasabaları

* El Bab

Eski Türkmeçe İsmi           Yeni Araplaştırılmış İsmi

Çobanbey…………………………………..……….. El Rai
Beş Çurın ……………………………………….….. Beş Çurın
Yağmacı ………………………………………….… El Mugira
Kalkım………………………………………………. El Nahda
Ufuk…………………………………….………..….. El Vakıf
Doyuran ………………………………….……….….El Toyran
Edebet ………………………………….……………Hadabat
Alıcı ……………………………………..……..……Tel Atiya
Mazıcı………………………………..………………El Amiriye
Sekizler………………………………..…….……… El Musemmene
Paltacık……………………………..………….…… El Zahra
Hava Hüyük ………………………………….…..…. Tel Hava
Öküz Öldüren …………………………..……….…. El Verde
Aşnenın Harabası …………………….…….……… Mazrat Haj Vali
Buzluca …………………………………………..…. Selce
Tililih ………………………….………………..…. Tililih
Babı Leylim…………………………………….….. Bab Leymun
Juppın …………………………………………..…. Juppin
kocalı ……………………….…………………….. El Misene
Memilli………………………………………….… Um El Sedeye
Zılıf …………………………………….…………. Zuluf
Kersenli…………………………………………… El kersenli
Ayyaşa ……………………………………………. El Ayyaşa
Halil Oğlu …………………………………..…….. El Haliliye
Haji Veli ………………………….……….……… Haj Vali
Çörten Hüyük………………….…………….…… Tel Mizab
Taş Kapı ………………………………………….. Bab El Hacar
Halsa …………………………………………….. Halisa
Arapçordik ……………………………….………. El Eyubiye
Askerin Harabesi ………………..………………. Hirbit Asker
Sinsile ……………………………………..…..… Sinsile
Mulla Yakup …………………………..……….…Şih Yakup
Boğaz ……………………………………………. Boğaz
Sandı ……………………………………….……. Sendi
Kabaren ………………………………………….. El Eseriyye
 
 
* Carabulus

Eski Türkmeçe İsmi          Yeni Araplaştırılmış İsmi

 
Zügara …………………………………… …… Zügara
Kantara ……………………………………….. Kantara
Belva Mirhan …………………………………. Selva
Arap Aziz …………………………………… Arap Ezze
Gındıra ………………………………………. Gındıra
Boz Hüyük …………………………………… Tel Agbar
Zugara ………………………………………. Tel Cimel
Gubut Türkmen ……………………………….. Gubba
Haydar Başa …………………………………… Haydar Başa
Debis ……………………………………….… Debis
Kanlı kuyu …………………………………….. Cubul Dem
Kadılar ………………………………………… El Kadi
Mirze …………………………………………. Mirza Şehit
Kurucu Hüyük ………………………………. Tel Kebir
Avşar Ocağı ………………………………… El Avşariye El Şakiyye
Amarine ……………………………………… Amarine
Dügünük…………………………………….. Dügünük
Taşlı Hüyük …………………………..……….Tel Hacar
Beliz …………………………………..…….. Bilis
Sipahiler ……………………………..…….… El Vursen
Yıldız ………………………………………… El Nicme
Gındırıya ………………………….………….. El Gındırıya
Zirbe ………………………………………….. Zirbe
Kullu ………………………………….………. El Kuliya
Nabgah ………………………………….……. Nabgah
Avşariyye …………………………………….. Avşariyye
Kara Göz ………………………………..……. Eyn El Suvde
Taflı …………………………………….………Tafli
Kerpiçli ………………………………….…….. Tel Ali
 
* Munbiç
 
Avşar Ocağı ……………………………. El Avşariye El Garbiyye
Ağ Taş………………………………………… Hacar El Abyad
Cubbul Arus ……………………………….…. Cubbul Arus
Cubbul Kader …………………………….…. Cubbul Kader
Hammem Sagir…………………………………. Hammem Sagir
Taffal ………………………………………….. Taffal
Boz Geyikli ………………………………….. Boz Geyikli
* Azaz
Barak Atlı ………………………………………. Baragite
Elbil ……………………………………….…… Elbil
Kara Köprü……………………………………… Kara Köprü
Tel Ar ………………………………………….Tel Ar
Çekkeh………………………………………….. Çekkeh
Harcele………………………………………… Harcele
Raeil…………………………………….……… Raeil
Muarin ………………………………………. Muarin
Saman Dere………………………………….… Sandara
İğde …………………………………………… Zeyzefun
Şiferin…………………………………………. Şiferin
Tel Şeir…………………………………………Tel Şeir
Kefer Kan ……………………………………… Kefer Kan
Mearıt Artig ……………………………………. Mearıt Artig
Telelin ……………………………………………Telelin
Kara Mezer……………………………………… Kara Mezer
Şemmerin………………………………………… Şemmerin
Sucu …………………………………………….….. El Selama
Muarrast El Hatib……………………………… Muarrast El Hatib
Yeni Yapan ………………………………………..Yeni Yapan
Delha ………………………………………………. Delea
Türkmen Bareh ………………………………. Türkmen Bareh
Uveylin ……………………………………………. Uveylin
Havar ………………………………………………. Havar Kılıs
Gidriş………………………………………………. Gidriş
Carıs ………………………………………………… Carıs
Migidin ……………………………………………… Migidin
Bahvarta……………………………………………. Bahvarta
Meryemin …………………………………………. Meryemin
 
* Afrin
 
Çeleme…………………………………………..…. Çeleme
İki dam …………………………………………….. İki dam
Muarrata …………………………………………… Muarrata
 
* Ayn Arab (Arap Pınarı)
 
Göbek Heyyele……………………………………….. Heyyele
Görük……………………………………………….……. Görük


Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep
Suriyeli Türkmenler
Taşlı Höyük köyü
Taşlı Höyük köyü Cerablus Halep