ŞAM GOLAN BÖLGESİ
 Şam ve Kuneytra’ya Golan Tepelerine Bağlı Türkmen Koy ve Kasabaları

(İşgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki Türkmenler çoğunlukla Şam’a goç etmiş durumdadır)

İl: Kuneytra (İşgal altındaki Golan Tepelerinde yaşayan Türkmenlerin büyük çoğunluğu Şam şehrine göç etmiştir)

Eski Türkmençe İsmi                            Yeni Araplaştırılmış İsmi

 
Eyn Ayşe ……………………………………………………Eyn Ayşe
El Rizeniye………………………………………………… El Rizeniye
Sindiyene El Cedide …………………………………… Sindiyene El Cedide
Eyn El Sumsum………………………………….……… Eyn El Sumsum
Eyn El Alak ………………………………………………. Eyn El Alak
Kefer Nefah ……………………………………………… Kefer Nefah
Hafar………………………………………………………… Hafar
El Dababiyye…………………………………….………. El Dababiyye
El Hışniyye……………………………………….……….. El Hışniyye
Eyn Zivan…………………………………………….……. Eyn Zivan
El Kadiriye ………………………………………………..El Kadiriye
El Sindiyene ……………………………………………. El Sindiyene
Eyn EL Kara…………………………………………….. Eyn EL Kara
El Elika………………………………………………..…… El Elika
El Ahmediye ………………………………….…………. El Ahmediye
El Mugir ………………………………………….……….. El Mugir
El Hüseyniye ……………………………………………. El Hüseyniye
Cuveize …………………………………………………….. Cuveize
Mumsiye ………………………………………………….. El Gasseniyye


Suriyeli Türkmenler
Golan Türkmenleri aileler
Deir Ballut ve Muhammadiyah kampı Türkmen aileler