DERAA BÖLGESİ

Dera’ya Bağlı Türkmen Koy ve Kasabaları

Eski Türkmençe İsmi        Yeni Araplaştırılmış İsmi

El Hara …………………………………………………….. El Hara
Neva ………………………………………………………… Neva
Şih Miskin ………………………………………………… Şih Miskin
El Sahva …………………………………………………….El Sahva
El Cize …………………………………………….………. El Cize
Balay ………………………………………………………..Balay
Barak …………………………………………….……….. Barak
Mearaba …………………………………………………. Mearaba
El Hirak ……………………………………….………… El Hirak
El Gariye…………………………………………………. El Gariye
Inhıl ……………………………………………….………. Inhıl
Maraba …………………………………………………. Maraba